ฟลูต (Flute) เป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลมไม้ ซึ่งแตกต่างจากเครื่องเป่าลมประเภทอื่น ๆ ที่กำเนิดเสียงจากการสั่นสะเทือนของลิ้น ฟลูต กำเนิดเสียงจากการผิวของลม ลักษณะเสียงของฟลูตจะมีความไพเราะ นุ่มนวล อ่อนหวาน น่าฟัง

ฟลูต เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีแรก ๆ ของโลก ฟลูตที่เป่าตามแนวนอนพบครั้งแรกที่ประเทศจีนเมื่อ 900 ปีก่อน ค.ศ. ฟลูตได้ไปถึงยุโรปเมื่อราวปี ค.ศ. 1100 ฟลูตในช่วงปี ค.ศ. 1700 นั้นผลิตจากไม้และมีคีย์ 1-4 คีย์ ในศตวรรษที่ 19 จำนวนคีย์ได้เพิ่มเป็น 8 คีย์

ในปี ค.ศ. 1832 ผู้ผลิตเครื่องดนตรีชาวเยอรมันชื่อ Theobald Boehm ได้คิดค้นระบบการวางนิ้วของฟลูตใหม่ และเปลี่ยนวัสดุที่ใช้ผลิตจากไม้เป็นโลหะ ทำให้ฟลูตสามารถเรียนรู้ได้ง่ายยิ่งขึ้นและเสียงเจิดจ้าขึ้น ระบบเดียวกันนี้ยังถูกนำไปประยุกต์ใช้กับ โอโบ คลาริเน็ต และแซกโซโฟนด้วย

ฟลูตถูกแบ่งเป็นหลายประเภท โดยส่วนใหญ่ผู้เล่นจะเป่าไปที่ขอบของฟลูตเพื่อให้เกิดเสียง อย่างไรก็ตาม ฟลูตบางประเภทอย่างเช่น ขลุ่ย, นกหวีด จะมีท่อนำลมไปยังขอบ ซึ่งทำให้ง่ายต่อการเล่น แต่จะทำให้ไม่สามารถควบคุมลักษณะของเสียงได้เช่นเดียวกับการผิว โดยปกติแล้ว ขลุ่ยจะไม่ถูกเรียกว่าฟลูต ถึงแม้ว่ากายภาพ วิธีการ และเสียง จะคล้ายกับฟลูตก็ตาม

กลุ่มหลัก ๆ ของฟลุตประกอบไปด้วย ปิคโคโล คอนเสิร์ตฟลูต อัลโตฟลูต เบสฟลูต คอนทราเบสฟลูต ซึ่งแต่ละชนิดจะมีช่วงของเสียงแตกต่างกัน ปิคโคโลจะมีเสียงสูงกว่าฟลูต ไป 1 คู่แปด แต่การเขียนโน้ตจะเขียนเช่นเดียวกับคอนเสิร์ตฟลูต อัลโตฟลูตจะให้เสียง G (ซอล) ซึ่งต่ำกว่า C (โด) กลาง เสียงสูงที่สุดที่อัลโตฟลูตจะเล่นได้คือ G (ซอลสูง) อยู่บนเส้นที่ 4 เหนือบรรทัด 5 เส้น เบสฟลูตจะให้เสียงต่ำกว่าคอนเสิร์ตฟลูตอยู่ 1 คู่แปด เป็นฟลูตที่ไม่ค่อยถูกนำมาเล่น มีทั้ง ฟลูตเสียงสูง ที่ให้เสียง G (โซ) ที่ให้เสียงสูงกว่า อัลโตฟลูตอยู่ 1 คู่แปด, โซปราโน่ฟลูต, เทนเนอร์ฟลูต ฯลฯ โดยฟลูตที่มีขนาดแตกต่างจาก ฟลูต และ ปิคโคโล บางครั้งจะถูกเรียกว่า ฮาร์โมนีฟลูต

ชนิดของฟลูต ( Flute )

Piccolo

บ้างก็ถูกเหมารวมว่าคือ Flute แต่มีขนาดเล็กกว่า 4 เท่า เสียงสูงกว่า 1 octave เสียงจะใสและแหลมมาก เสียงต่ำจะดังไม่ชัด แต่เห็นเล็กๆ แบบนี้ทว่าราคาไม่น้อยเลยทีเดียว

Concert Flute

ได้รับความนิยมมากที่สุด เสียงต่ำจะมีความนุ่มนวล ส่วนเสียงกลางและสูงจะมีความสดใสมาก หากแบ่งตามประเภทแป้นกดจะแบ่งได้สองแบบคือ แบบเปิดรู กับแบบปิดรู

G Flute

เป็นคีย์เสียงซอล จะสูงกว่า Concert Flute เป็นคู่ 5 ไม่ค่อยเป็นที่นิยมจนปัจจุบันหาดูได้ยากเต็มที

Flute D’amour

ลักษณะเสียงจะเป็นแบบเมซโซโซปราโน่ บางครั้งก็มีการเรียก Flute ประเภทนี้ว่า Tenor Flute

Alto Flute

เสียงเริ่มจาก โด-กลาง แต่ถ้าบรรเลงจริงจะได้เสียงซอลต่ำ ลักษณะคล้าย Piccolo กับ Bass Flute แต่การวางนิ้วจะเหมือนกับ Concert Flute

Alto Flute

บ้างก็ถูกเหมารวมว่าคือ Flute แต่มีขนาดเล็กกว่า 4 เท่า เสียงสูงกว่า 1 octave เสียงจะใสและแหลมมาก เสียงต่ำจะดังไม่ชัด แต่เห็นเล็กๆ แบบนี้ทว่าราคาไม่น้อยเลยทีเดียว

Contra-alto Flute

มีความยาวทำให้เวลาบรรเลงจะเหมือนกับการเล่น Bass Clarinet

Contrabass Flute

เป็น Flute ที่หายากมาก ต้องใช้ลมในการเป่ามากเมื่อเทียบกับเครื่องเป่าประเภทอื่น

Subcontrabass Flute

เป็น Flute ขนาดใหญ่ที่สุด ยาว 15 ฟุต ปัจจุบันแทบไม่นิยมในการใช้งานแล้วเพราะเสียงต่ำเกินไป

ส่วนประกอบฟลูต ( Flute )

Headjoint หรือที่เรียกว่าปากเป่า เป็นตัวกำเนิดเสียง ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

Reflector อยู่ด้านในสุดของรูเป็นตัวสร้างเสียง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diam nonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquam erat volutpat.