ฟลูต สยาม (FLUTE SIAM)

          ฟลูตสยาม จำหน่ายฟลูตทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ และอุปกรณ์ฟลูตทุกชนิด ฟลูตมือสอง ซ่อมฟลูตโดยช่างผู้ชำนาญ เป็นศูนย์บริการ ทางด้านฟลูต ครบวงจร รับปรึกษาและแนะแนวทางเกี่ยวกับการเล่น ฟลูตโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ทางด้านฟลูต นักฟลูต อาจารย์สอนฟลูต รวมถึงการจัดกิจกรรมให้ความรู้และการแสดง

อ่านเพิ่มเติม
Flute

FLUTES

       ฟลูต เป็นเครื่องดนตรีสากลประเภทเครื่องเป่าลมไม้ ซึ่งแตกต่างจากเครื่องเป่าลมประเภทอื่น ๆ ที่กำเนิดเสียงจากการสั่นสะเทือนของลิ้น ฟลูต กำเนิดเสียงจากการผิวของลม ลักษณะเสียงของฟลูตจะมีความไพเราะ นุ่มนวล อ่อนหวาน น่าฟัง

       ฟลูต เป็นหนึ่งในเครื่องดนตรีแรก ๆ ของโลก ฟลูตที่เป่าตามแนวนอนพบครั้งแรกที่ประเทศจีนเมื่อ 900 ปีก่อน ค.ศ. ฟลูตได้ไปถึงยุโรปเมื่อราวปี ค.ศ. 1100 ฟลูตในช่วงปี ค.ศ. 1700 นั้นผลิตจากไม้และมีคีย์ 1-4 คีย์ ในศตวรรษที่ 19 จำนวนคีย์ได้เพิ่มเป็น 8 คีย์

สินค้าของเรา

$47,000.00
$44,000.00
$48,000.00
$54,000.00
$45,000.00

สินค้าแนะนำ

$47,000.00
$44,000.00
$48,000.00
$54,000.00
$45,000.00

วิดีโอน่าสนใจ